Modele DAIHATSU

Modele DAIHATSU An de fabricatie
DAIHATSU 1000 bus 1992 - 1997
DAIHATSU 1000 caroserie 1986 - 1989
DAIHATSU 1000 caroserie 1992 - 1997
DAIHATSU 1000 pick-up 1992 - 1997
DAIHATSU 1300 bus 1998 - până în prezent
DAIHATSU 1300 caroserie 1998 - până în prezent
DAIHATSU 1300 pick-up 1998 - până în prezent
DAIHATSU 55 WIDE pick-up 1980 - 1983
DAIHATSU 550 bus 1993 - 1998
DAIHATSU 550 caroserie 1993 - 1998
DAIHATSU 660 caroserie 1986 - 1996
DAIHATSU 850 caroserie (E65) 1986 - 1989
DAIHATSU ALTIS 1996 - 2001
DAIHATSU ALTIS 2001 - 2005
DAIHATSU ALTIS 2006 - până în prezent
DAIHATSU ALTIS hatchback 1996 - 2001
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) 1989 - 1997
DAIHATSU APPLAUSE II (A101) 1997 - 2000
DAIHATSU ASCEND 1994 - 1996
DAIHATSU ATRAI caroserie 1992 - 1999
DAIHATSU ATRAI caroserie 1999 - până în prezent
DAIHATSU ATRIA WAGON bus 1992 - 1999
DAIHATSU ATRIA WAGON bus 1999 - până în prezent
DAIHATSU BEGO 2005 - până în prezent
DAIHATSU BOON 2005 - până în prezent
DAIHATSU CERIA 1990 - 1994
DAIHATSU CERIA 1994 - 1998
DAIHATSU CERIA 1998 - 2003
DAIHATSU CERIA 2003 - până în prezent
DAIHATSU CHARADE 2011 - până în prezent
DAIHATSU CHARADE (L2_) 2003 - până în prezent
DAIHATSU CHARADE I (G10) 1977 - 1983
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1983 - 1987
DAIHATSU CHARADE II caroserie (G11) 1983 - 1987
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1987 - 1993
DAIHATSU CHARADE III limuzina (G102) 1987 - 1993
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1993 - 2000
DAIHATSU CHARADE IV limuzina (G203) 1993 - până în prezent
DAIHATSU CHARMANT (A) 1981 - 1987
DAIHATSU CITIVAN bus 1998 - 1999
DAIHATSU CITY BREEZE bus 1999 - până în prezent
DAIHATSU COO 2006 - până în prezent
DAIHATSU COPEN 2003 - până în prezent
DAIHATSU CUORE I (L55, L60) 1980 - 1985
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 1985 - 1990
DAIHATSU CUORE III (L201) 1990 - 1995
DAIHATSU CUORE IV (L501) 1994 - 1998
DAIHATSU CUORE V (L5) 1996 - 1998
DAIHATSU CUORE VI (L7_) 1998 - 2003
DAIHATSU CUORE VII (L251) 2003 - până în prezent
DAIHATSU CUORE VIII 2007 - până în prezent
DAIHATSU DELTA bus 1987 - 1999
DAIHATSU DELTA bus (V9_) 1984 - 1987
DAIHATSU DELTA caroserie (V1_, V2_, V5_, YB_) 1991 - 1999
DAIHATSU DELTA platou / sasiu (U3_) 1999 - până în prezent
DAIHATSU DELTA platou / sasiu (V1_, V2_, V5_) 1993 - 1999
DAIHATSU DELTA WIDE caroserie (YB_) 1984 - 1999
DAIHATSU DELTA WIDE platou / sasiu (YB_) 1984 - 1999
DAIHATSU DEVAN bus 1998 - 2005
DAIHATSU DEVAN caroserie 1998 - 1999
DAIHATSU ESPRI 1993 - 1996
DAIHATSU ESSE 2005 - până în prezent
DAIHATSU EXTOL bus (S22_, S23_) 2000 - până în prezent
DAIHATSU EXTOL caroserie 2000 - până în prezent
DAIHATSU F50 1984 - 1991
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) 1988 - până în prezent
DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8) 1984 - 1998
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1996 - până în prezent
DAIHATSU HANDI caroserie (L5_, L7_) 1995 - 2000
DAIHATSU HANDIVAN I (_L_) 1981 - 1986
DAIHATSU HANDIVAN II caroserie (_L_) 1986 - 1990
DAIHATSU HIJET bus 1986 - 1990
DAIHATSU HIJET bus (S85) 1993 - până în prezent
DAIHATSU HIJET caroserie 1977 - 1983
DAIHATSU HIJET caroserie 1986 - 1990
DAIHATSU HIJET caroserie (S85) 1992 - până în prezent
DAIHATSU HIJET pick-up 1998 - până în prezent
DAIHATSU HIJET pick-up 2007 - până în prezent
DAIHATSU HIJET pick-up (_U20) 1986 - 1990
DAIHATSU HIJET pick-up (_U60) 1992 - 1998
DAIHATSU HIJET platou / sasiu 1980 - 1983
DAIHATSU HIJET platou / sasiu 1986 - 1989
DAIHATSU HIJET platou / sasiu 2007 - până în prezent
DAIHATSU HIJET platou / sasiu (S7_) 1983 - 1986
DAIHATSU LEEZA cupe 1990 - 1994
DAIHATSU LUXIO 2009 - până în prezent
DAIHATSU MATERIA (M4_) 2006 - până în prezent
DAIHATSU MAX 2000 - până în prezent
DAIHATSU MIDGET 1993 - 1997
DAIHATSU MIRA GINO 1998 - până în prezent
DAIHATSU MIRA GINO 2006 - până în prezent
DAIHATSU MIRA III caroserie (L2_) 1995 - 1995
DAIHATSU MOVE 2002 - până în prezent
DAIHATSU MOVE (L6, L9) 1994 - până în prezent
DAIHATSU NAKED 1999 - 2005
DAIHATSU OPTI 1992 - 1998
DAIHATSU OPTI 1998 - 2003
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 1985 - 1998
DAIHATSU RUGGER 1984 - 1993
DAIHATSU RUGGER 1993 - 1999
DAIHATSU RUSH 2005 - până în prezent
DAIHATSU SIRION (M1) 1998 - 2005
DAIHATSU SIRION (M3_) 2005 - până în prezent
DAIHATSU SKYWING 1987 - 1993
DAIHATSU SOCIAL 1989 - 1997
DAIHATSU SONICA 2005 - până în prezent
DAIHATSU SPARCAR bus (S7_) 1982 - 1986
DAIHATSU SPARCAR caroserie (S7_) 1982 - 1986
DAIHATSU SPORTRAK (F300) 1988 - până în prezent
DAIHATSU STORIA 2005 - până în prezent
DAIHATSU TAFT 1976 - 1985
DAIHATSU TAFT 1984 - 1993
DAIHATSU TAFT 1993 - 2001
DAIHATSU TANTO 2002 - până în prezent
DAIHATSU TERIOS (J1) 1997 - 2005
DAIHATSU TERIOS (J2_) 2005 - până în prezent
DAIHATSU TREVIS 2006 - până în prezent
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F70) 1985 - 1987
DAIHATSU WILDCAT/ROCKY (F75) 1985 - 1987
DAIHATSU XENIA 2002 - până în prezent
DAIHATSU YRV (M2) 2001 - până în prezent
DAIHATSU ZEBRA bus 1986 - 1998
DAIHATSU ZEBRA bus 1998 - 2005
DAIHATSU ZEBRA bus 1999 - până în prezent
DAIHATSU ZEBRA caroserie 1986 - 1998
DAIHATSU ZEBRA caroserie 1998 - 2005
DAIHATSU ZEBRA pick-up 1986 - 1998
DAIHATSU ZEBRA pick-up 1998 - 2005