GDPR

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. VOEST AUTOIMPEX S.R.L.

1. Definiții

            În sensul Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor):

            - "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

            - "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

            - "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

            - "destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

 

         

          2. Legalitatea prelucrării

 

            Potrivit dispozițiilor art. 6 din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

            a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

            b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

            c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

            d )prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

            e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

            f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

            Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

 

 

          3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 

Ce sunt datele cu caracter personal?

 Datele personale înseamnă orice date sau informații care ne ajută să vă putem identifica direct (de exemplu numele, prenumele tău) sau indirect (de exemplu, în funcție de profilul pe care îl creăm pentru a-ți transmite oferte personalizate). Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi preferințele și obiceiurile tale la cumpărături, IP-ul computerului tău), dar asociate cu persoana ta, ne ajută să te putem identifica și se circumscriu astfel noțiunii de ”date personale”.

  În general, prelucrăm următoarele tipuri de date despre tine:

 • Nume și prenume;
 • Adresă de e-mail;
 •  Numărul de telefon;
 •  Geo-localizarea generală a dispozitivului de pe care navighezi/te autentici în contul de client;
 • Informații despre produsele și serviciile achiziționate;
 • Gradul de utilizare și activitățile tale pe platforma al-padrino.ro;
 • Interese și preferințe legate de produsele din al-padrino.ro.

 

Mai exact, în tabelul de mai jos am prezentat datele cu caracter personal („Date” sau „Date Personale”) pe care le colectăm direct de la tine, în vederea furnizării produselor comandate cand faci cumpărături pe site-ul web al-padrino.ro sau atunci când utilizezi diverse dispozitive (computer, tabletă ori telefon mobil).

 

 

 

4. Descrierea societatii noastre

VOEST AUTOIMPEX S.R.L. , persoana juridica de nationalitare romana, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/11360/1991, avand cod unic de inregistrare fiscala RO2594481, care prin intermediul web site-ului al-padrino.ro iti ofera piese auto.

Date de contact:

Calea Serban Voda nr. 280, sector 4, Bucuresti

Telefon de contact: 0785.225.214

Email: alpadrino@alpadrino.ro

VOEST AUTOIMPEXa numit un Responsabil cu Protecția Datelor Personale. Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care compania noastra prelucrează dateletale sau drepturile tale, ne poți contacta la adresa de e-mail dedicată datepersonale@alpadrino.ro sau la adresa Calea Serban Voda nr. 280A, sector 4, cod postal 040129.

Datele minorilor.

VOEST AUTOIMPEX prin site-ul Al Padrino nu permite prelucrarea datelor personale ale clienţilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

 În procesul de creare a contului sau de plasare a comenzii în Magazinul Online, clienţii trebuie să confirme faptul că au împlinit vârsta de 18 ani.

5. ÎN CE MOD PRELUCRĂM DATELE TALE?

 VoEst Autoimpex prin site-ul Al PAdrinocolectează și prelucrează datele tale pentru onorarea comenzilor pe care le faci și livrarea produselor pe care ți le dorești, îmbunătățirea experiențelor tale în Magazinul Online, oferirea de asistență și suport atunci când utilizezi Magazinul Online/ contul de client, sau pentru a-ți crea un profil de client în vederea transmiterii unor oferte personalizate (marketing direct).

Am detaliat în tabelul de mai jos modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.

  

În ce scop colectăm și prelucrăm datele tale?

 

Ce date colectăm și în ce mod le prelucrăm?

 

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor?

 

 

Date pe care ni le furnizați direct

 

Crearea contului tău de client

 

 

 

 

Îți putem crea un cont de client pe Magazinul Online doar dacă ne oferi obligatoriu următoarele date personale, fie (a) în procesul de solicitare de către tine a deschiderii unui cont de client nou, fie (b) urmare a plasării unei comenzi, pentru prima dată, în Magazinul Online (iar noi, cu această ocazie, îți activăm un cont de client pentru a putea onora comanda ta):

 

 • nume, prenume;
 • e-mail, și
 • număr de telefon

 

Alternativ, îți poți crea un cont de client prin logarea în contul tău de Facebook, Google sau Yahoo, utilizând e-mail-ul sau numărul de telefon și parola din acea rețea de socializare.

 

 

 

Logarea în contul de client

 

Îți oferim opțiunea de a te loga în contul client prin conectarea în contul tău existent de Facebook, Google sau Yahoo (conectare prin rețele de socializare). Pentru conectare, ești redirecționat pe pagina rețelei tale sociale (Facebook, Google sau Yahoo), unde te poți loga cu datele tale de utilizator. Astfel, profilul tău de Facebook, Google, sau Yahoo este legat la contul de client în Magazinul Online. În urma conectării, Facebook Inc., Google Inc., respectiv Oath (Verizon) ne transmit în mod automat următoarele informații:

 

 • ID-ul numeric pentru rețeaua socială;
 •  numele și prenumele;
 • numele de utilizator pe Facebook, Google, sau Yahoo; 
 • a fost verificat contul tău de utilizator (de ex. „confirmat”).

 

 

 

Efectuarea de cumpărături în Magazinul Online

 

Dacă ai activat un cont de client, plasezi unele produse în coșul de cumpărături iar ulterior lansezi o comandă.

 

Acelasi lucru il poti face si fara sa iti creezi cont.

 - De fiecare dată când lansezi o comandă vom colecta și prelucra următoarele date:

 

 

 

- Când confirmăm comanda ta, sau te anunțăm că produsele au ajuns în punctele de preluare vom prelucra:

 

 

Executarea contractului

 

Pentru a-ți putea onora comenzile, a livra produsele la adresa indicată/ preda produsele în punctele de ridicare, a ne executa obligațiile de garanție asociate produselor, sau, după caz, a face un retur de produse.

Plata cumpărăturilor/ restituirea plății în caz de retur de produs/ anulare comandă

 

 

  - În cazul unor retururi/ anulării comenzii colectăm și prelucrăm:

 

 

 

Executarea contractului

 

Pentru a asigura suportul necesar procesării de către partenerii noștri autorizați să intermedieze plata produselor comandate de tine. 

Livrarea produselor către tine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executarea contractului

 

Îndeplinirea obligațiilor noastre legate de gestionarea și livrarea  produselor către client în condițiile și timpii agreați.

Asistență și suport clienți

 

 

 

 

 

 

 - Aceleași date le vom prelucra și în vederea soluționării reclamațiilor tale.

Executarea contractului

 

Îndeplinirea responsabilităților/ activităților noastre în perioada de executare a contractului

Acțiuni de loialitate

 

Voest Autoimpex acordă și alocă diverse reduceri și beneficii aferente acțiunilor noastre de loialitate (sub forma de vouchere, reduceri, etc.). Poți vizualiza în contul de client voucherele de care ai beneficiat la un moment dat.

 

Executarea contractului

 

În scopul realizării acțiunilor noastre de loialitate și oferirea reducerilor comerciale în relația cu tine

Campanii promoționale, concursuri, promoții sau tombole

 

Pentru concursurile online derulate pe site-ul al-padrino.ro colectăm adresa ta de e-mail. Mai organizăm concursuri pe pagina oficială de Facebook AL PADRINO PIESE AUTO, unde colectăm, în funcție de campanie, următoarele date necesare participării tale la concurs, respectiv, pentru validarea câștigătorilor prin random.org:

 

 

 

 

Dacă ești câștigător, vom menționa numele și prenumele tău pe pagina oficială Facebook a AL PADRINO PIESE AUTO sau pe site-ul nostru al-padrino.ro.

Consimțământ

 

În scopul participării tale la concursurile organizate de Voest Autoimpex și acordării premiilor respective 

Date pe care le colectămautomat

 

 

 

   

 

Publicitate comportamentală on-line

 

Pe baza navigărilor și comportamentului tău în al-padrino.ro, monitorizat prin cookie-uri, îți vom furniza reclame on-line la unele dintre produsele noastre care te pot interesa. Pe baza informațiilor despre navigarea ta în Magazinul Online sau din aplicația mobilă, te vom încadra într-un grup de interes cu alți clienți similari, ca și comportament de navigare și îți vom livra astfel reclame (bannere) pe baza acelor interese.

 

 

Consimțământ cookie

 

Pentru cookie-urile care monitorizează comportamentul tău în al-padrino.ro.

 

Dacă nu dorești să participi la monitorizarea prin cookie-uri în scopul transmiterii de reclame (bannere) on-line pe baza intereselor tale, poți refuza setarea în acest sens a unui modul cookie prin setarea browser-ului care dezactivează în general setarea automată de module cookie. Poți de asemenea, dezactiva modulele cookie pentru serviciile publicitare ale unui furnizor servicii browser (de ex. Google), setând browser-ul tău în așa fel încât modulele cookie ale domeniului respectiv să fie blocate.  Opțiunea de a renunța la publicitatea comportamentală on-line nu va opri afișarea reclamelor generale, care nu sunt individualizate în funcție de interesele tale. 

 

 

 

 

 

 

Mentenanța și securizarea website-ului al-padrino.ro

 

 

Utilizăm următorii identificatori online pentru mentenanța și securizarea website-ului al-padrino.ro

 

 

 

 

 

 Mai exact, prelucrăm datele tale pentru:

  - a asigura buna funcționare a website-ului, respectiv:

 

 

 

 

 

Interes legitim

 

Implementarea, parametrarea și menținerea măsurilor de securitate a website-ului al-padrino.ro

 

Audit și raportări

 

 

Prelucrăm datele tale pentru auditarea financiară anuală, precum și pentru depunerea declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

 

Cerințe prevederi legale

 

Pentru conformarea cu obligațiile legale impuse de prevederile legale aplicabile în materie fiscală și contabilă

Apărarea drepturilor în justiție

 

 

Atunci când ne apărăm drepturile în justiție pentru recuperarea unor sume datorate, sau când ne protejăm interesele împotriva unor pretenții/ reclamații nejustificate, vom prelucra datele tale necesare formulării unor întâmpinări, concluzii scrise, cereri și documente specifice.

 

Interes legitim

 

Exercitarea oricăror apărări/ drepturi în fața instanțelor de judecată, sau autorităților sau instituțiilor publice / de control

Proceduri și investigații ale autorităților și/sau organelor judiciare

 

În mod excepțional și conform legii, vom furniza autorităților și instituțiilor competente, în cadrul unor proceduri/investigații formale ori a altor demersuri prevăzute de lege, conform procedurii prevăzute de lege, următoarele tale date: nume, prenume, adresă, e-mail, telefon. Elefant va documentează orice astfel de demersuri.

 

Cerințe prevederi legale

 

Pentru conformarea cu obligațiile legale specifice impuse de prevederile legale aplicabile în materie privind protecția împotriva fraudei, spălării banilor și terorismului. 

Date pe care le colectăm din alte surse

 

Navigare rețele sociale

 

Dacă ne dai like pe pagina de Facebook a AL PADRINO PIESE AUTO sau dacă te loghezi în contul tău de client cu adresa și parola Facebook, vom primi aceste date fără a le utiliza altfel decât pentru a putea comunica cu tine și eventual, pentru a-ți transmite unele oferte personalizate prin contul tău de Facebook pe bază de audiențe personalizate.

 

Consimțământ

 

Transmiterea de oferte personalizate pe Facebook (prin utilizarea serviciului de audiențe personalizate bazate pe liste de clienți)